Anmäl personuppgiftsincident

 • Beskrivning av händelseförloppet

 • Kontakt med dataskyddsombud (DSO) och dataskyddsgruppen

  Riskbedömning genomförs och dokumentera separat i avsedd mall.

  • Uppgifterna och de registrerade

  • Konsekvenser och vidtagna åtgärder

  • Kontaktperson för anmälan

   Kontaktuppgifter till berörd verksamhetsansvarig chef.