Anmälan av tillbud och olyckor / Report an Incident or Accident

 • Högskolan Dalarna har ett ansvar för studenternas arbetsmiljö. För att vi ska kunna jobba systematiskt och fånga tidiga tecken på ohälsa och risker, behöver vi din hjälp som student.

  Om du råkar ut för ett tillbud eller olycksfall så anmäler du det till Högskolan Dalarna. Om du väljer att skicka i en formell anmälan till Högskolan Dalarna, gör du det genom att fylla i och skicka in nedanstående formulär. För att ärendet ska kunna hanteras skyndsamt och att du ska få möjlighet att få snabb återkoppling är det viktigt att du noga beskriver vad ärendet gäller och lämnar dina kontaktuppgifter. För att Högskolan Dalarna ska kunna handlägga ditt ärende behöver lärosätet hantera dina personuppgifter och genom att skicka in en formell anmälan så godkänner du detta.

  Hanteringen sker främst i lärosätets diariesystem och sker enligt gällande dataskyddsförordning. Läs mer om vilka personuppgifter vi hanterar och hur. I diariesystemet kommer ditt ärende att analyseras och om möjligt åtgärdas direkt eller vid behov hänskjutas till en ärendehandläggare.

  Högskolan Dalarna ansvarar för att ärendet utreds.

  Om du i din anmälan önskar stöd rekommenderar vi dig att ta kontakt med studentombudet vid Dalarnas Studentkår.  Mer information om Dalarnas studentkårs studentombudsman.


 • Dalarna University is responsible for ensuring a healthy and good working environment for its students. For us to be able to work systematically and detect signs of ill health and risks at an early stage, we need the help of our students.

  If you are involved in an incident or accident, report it to the University. This e-form aims to facilitate that process.

  If you choose to submit a formal notification to Dalarna University, you need to use and submit the form provided below. Describe the matter in careful detail and provide your contact details. This will help us both to deal with the matter promptly and to get back to you quickly.

  For Dalarna University to be able to look into your case, it needs to handle your personal data. When you submit a formal notification, you are also giving your consent for this. In place to deal with personal data is the University's case management system, which ensures it is handled according to current data protection regulations. Information about personal data protection at Dalarna University.

  In the University’s case management system, your case will be analysed and, where possible, resolved immediately or, where necessary, it will be referred to a case manager.

  Dalarna University is the one who deals with incoming reports.

  If you want support when making your report, then we recommend that you contact the Student Union. Contact Dalarna's Student Union for more information.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Personlig information / Personal Information

 • Vad har hänt/kunde ha hänt? / What happened/could have happened?

  • Åtgärder / Measures