Ändring eller avanmälan gällande personuppgiftsbehandlingen

  • Blanketten avser ändring eller avanmälan av pågående personuppgiftsbehandling.
    Källmaterial för studentarbeten ska bevaras om uppsatsen ska omarbetas till en vetenskaplig publikation. Högskolan Dalarna ska bevara forskningsdata i minst 10 år. Har du frågor kontakta arkiv@du.se 

    The form refers to changes or cancellation of ongoing personal data processing. Source material for student works must be preserved if the essay is to be reworked into a scientific publication. 
    Dalarna University must preserve research data for at least 10 years. If you have any questions, please contact arkiv@du.se.