Behandling av personuppgifter - ändring och avanmälan

  • Tänk på att Högskolan Dalarna ska bevara forskningsdata i minst 10 år. Har du frågor kontakta arkiv@du.se 

    Remember that Dalarna University must preserve research data for at least 10 years. If you have any questions, please contact arkiv@du.se.