Rättelse och omprövning av betyg / Correction and Review of Grades

 • Rättelse och omprövning av ett betygsbeslut ska skickas in på särskild ansökningsblankett tillsammans med en kopia av tentamen eller inlämningsuppgiften som du vill få rättad eller omprövad. På blanketten måste du tydligt beskriva varför och på vilket sätt betyget är felaktigt.

  Följande exempel är vanligtvis inte tillräckliga motiveringar för en ändring av betygsbeslut:

  1. Jag tycker att jag ska få lika många poäng som hen för att vi har svarat ungefär likadant.
  2. Kan du se om jag kan få lite fler poäng eftersom jag ligger nära gränsen för ett högre betyg. (Gränsfallsbedömning görs innan resultat anslås.)
  3. Jag tycker att jag borde få ett till poäng på fråga XX.
  4. Kan du titta på min tentamen igen.
 • If you wish to request a correction or review of a decision on a grade, then you must complete this e-form and submit it along with a copy of the examination or the assignment in question. In the e-form, you must clearly describe why and in what respect the grade is incorrect.

  The following are insufficient reasons for changing a decision on a grade:

   1. I think I should get just as many credits as the other student because we answered the question in almost exactly the same way.
   2. Perhaps you could give me just a few more credits because I am so close to getting a higher grade. (Teachers determine borderline grades before results are released.)
   3. I think I should get one more credit for question XX.
   4. Could you just look at my examination one more time?
 • Notera att en begäran om omprövning av betygsbeslut ska motiveras utförligt med hänsyn till betygskriterier eller förväntade studieresultat.

  Note that a request for reconsideration of grading decisions must be justified on the basis of grading criteria or expected study results.