Stipendium inom lärarutbildningen

  • Stipendium från "Stiftelsen Förutvarande folkskoleseminariets i Falun samfond" står öppen för alla studerande vid Högskolan Dalarna vars studier ligger inom lärarutbildningen. Lärare inom lärarutbildningen kan även söka åt lärarstudentgrupper för kostnader som rör studenter (lärarkostnader står HDa för).