Tillgodoräknande inom lärarlyftet

 • Inom Lärarlyftet kan du välja mellan tre varianter av tillgodoräknanden beroende på vilken bakgrund du har (Reell kompetens, Tidigare Studier eller en kombination av Reell kompetens och Tidigare Studier).

  Frågor kring din ansökan kan ställas till support@du.se

 • Tidigare studier

  •   Ladda upp kursplaner och de tillhörande litteraturlistor samt resultatintyg för de kurser du åberopar.

  • Reell kompetens

   • Ladda upp ett dokument där du anger samtliga lärandemål för den kurs, del av kurs du ansöker om validering för. Värdera dina kunskaper, färdigheter och förhållningssätt gentemot varje separat lärandemål som står i kursplanen. Självvärderingen ska vara utförlig och tydligt motivera på vilket sätt varje lärandemål i kursplanen har uppnåtts. Du bör kunna reflektera kring din reella kompetens genom ett vetenskapligt förhållningssätt samt hänvisa till relevant litteratur.
   • Ladda upp intyg från arbetsgivaren. Tjänstgöringsintyg som styrker hur länge du varit anställd, hur många procent av heltid du arbetat under denna tid samt vilken befattning du haft. Av intyg/intygen ska det framgå kontaktuppgifter till den/dem som skrivit intygen.
   • Ladda upp andra handlingar som styrker din kompetens. Som komplement till ovanstående kan du även bifoga eventuella övriga handlingar som styrker din kompetens.